آرشیو "شفافیت‌حاکمیت و اقتصاد‌ایران"

عقب ماندگی مزد با ۲۰ درصد جبران می‌شود؟ حقوق کارگران منتظر تصمیمی بزرگ!

عقب ماندگی مزد با ۲۰ درصد جبران می‌شود؟

     اگر مطابق پیشنهاد دولت در ضوابط مالی دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یابد، با توجه به عقب ماندگی دستمزد یک میلیون و هشتاد هزارتومانی درماه ،این میزان افزایش نمی تواند عقب ماندگی را جبران کند. به گزارش فصل...

ادامه مطلب ...
سیاسیون می‌دانند که مدیریت اقتصاد بازنگری می‌خواهد مشاور سازمان برنامه و بودجه:

سیاسیون می‌دانند که مدیریت اقتصاد بازنگری می‌خواهد

حسینی صدر گفت: دولت، مجلس و طیف های سیاسی کشور از جمله اصولگرا، اعتدال و اصلاح طلب به این نتیجه رسیده اند ساختار مدیریت اقتصادی فعلی با مشکلات جدی رو به رو بوده و نیازمند بازنگری است. مؤید حسینی صدر در خصوص وصول طرح...

ادامه مطلب ...