آرشیو "سرمقاله"

این قرارمان نبود!

این قرارمان نبود!

دکتر پویا ناظران| یک بانک روزی دچار بحران می‌شود که منابع نقدی کافی برای پاسخ به تقاضای برداشت مشتریان بانک را نداشته باشد و در بازار بین‌بانکی هیچ بانک دیگری حاضر به دادن قرض کوتاه‌مدت نشود و بانک مرکزی نیز حاضر نباشد...

ادامه مطلب ...
جراحی اقتصادی

جراحی اقتصادی

دکتر پویا جبل‌عاملی| اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. اگر جای مقامات بودیم این پرسش را مطرح می‌کردیم که آیا بودجه و توان مالی...

ادامه مطلب ...
فرصت به وجود آمده در بازار قطر

فرصت به وجود آمده در بازار قطر

محمد صادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران| کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر، در خرداد ماه سال جاری به علت بروز برخی مناقشات سیاسی با قطر، روابط سیاسی و تجاری خود را با این کشور قطع کرده و تمامی مرزهای هوایی،...

ادامه مطلب ...
جلوه‌هایی از ضعف مدیریت اجرایی

جلوه‌هایی از ضعف مدیریت اجرایی

دکتر داود سوری| ۱- نرخ ارز در بازار در حال افزایش است و دولت از یکسو به‌طور ضمنی در تنور افزایش آن می‌دمد و از سوی دیگر به‌طور عینی با آتش زدن به دارایی‌های ارزی کشور سعی در کنترل آن دارد، اما این توان در حال تحلیل رفتن...

ادامه مطلب ...
بسته مقرراتی دولت

بسته مقرراتی دولت

دکتر علی نوذرپور رئیس جامعه مهندسان شهرساز| هوای کلان‌شهرهای کشور به‌خصوص پایتخت، در حالی این روزها در شرایط ناسالم قرار گرفته و نفس شهروندان را تنگ کرده که سال گذشته، مصوبه منع شماره‌گذاری خودروهای آلاینده، از سوی...

ادامه مطلب ...