آرشیو "کارتون و طنز"

این خانم‌ها به کجا زنگ بزنند؟!

این خانم‌ها به کجا زنگ بزنند؟!

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور: زنان ایرانی هنوز نمی‌دانند باید موارد خشونت را به کجا گزارش کنند و ممکن است نگاه فرهنگی و سنتی باعث شود آنان فکر کنند خشونت بخشی از زندگشان است که باید آن را...

ادامه مطلب ...