آرشیو "کارتون و طنز"

کوچه اول

کوچه اول

  |  مونا زارع|  راستش را بخواهید سخت‌ترین قسمتش همین‌جاست؛ چون مراسم‌ و سنت‌های نوروزی تا قبل از این فقط به خودتان مربوط بود اما این یکی به همه. من هم اوایلش سادگی می‌کردم و از روی بچگی فکر می‌کردم می‌رویم خانه...

ادامه مطلب ...