آرشیو "کارتون و طنز"

کارت سوخت برگشت!؟

کارت سوخت برگشت!؟

احتمال بازگشت کارت سوخت بنزین برای جلوگیری از قاچاق وحشتناک سوخت به خارج کشور، سوژه بهرنگ جدی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» شده که کنایه‌ای است به سهمیه بندی...

ادامه مطلب ...