آرشیو "کارتون و طنز"

مشکل مشترک ما و مرغ پنیرخوار

مشکل مشترک ما و مرغ پنیرخوار

ما خانوادگی آدم‌های «دخالت‌کننده در امور کلان مربوط به پدر و مادر خانوار»ی هستیم. مهرشاد مرتضوی| ما خانوادگی آدم‌های «دخالت‌کننده در امور کلان مربوط به پدر و مادر خانوار»ی هستیم. درسته میگن بچه تا هفت...

ادامه مطلب ...
در حاشیه زلزله تهران…. تشکر از بانیان رونق کار طنزنویسی

در حاشیه زلزله تهران….

این قسمت: رئیس ستاد مدیریت بحران نمی‌دانید بعد از پایان دولت قبل من و همکارانم چه استرسی داشتیم که حالا در شغل ما دست زیادشده نکند با کمبود مواد اولیه روبه‌رو بشویم و کلی طنزنویس زمینگیر بشود. یعنی فکر می‌کردیم با...

ادامه مطلب ...