آرشیو "ورزشی"

ثروتمندان در کدام ورزش سرمایه گذاری می کنند رتبه آنلاین از تصمیمات جدید ثروتمندان گزارش می دهد

ثروتمندان در کدام ورزش سرمایه گذاری می کنند

مونا مشهدی رجبی :با وجود بحران‌های اقتصادی در دنیا ولی شمار ثروتمندان و میلیونرها در دنیا رشد کرده است و انتظار می‌رود این رشد ادامه داشته باشد ولی سوال این است که این ثروتمندان ، سرمایه‌های خود را در کجا صرف...

ادامه مطلب ...