آرشیو "فرهنگی و هنری"

مساله ای به نام وقت گذرانی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی رقابت تلگرام و اینستاگرام!

مساله ای به نام وقت گذرانی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی

دکتر حسن بشیر گفت:فهم سواد رسانه ای به شکل نظری و عملی و بکارگیری اخلاق رسانه ای در ایجاد تعادل در استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت حیاتی دارد و باید توسط دولت، خانواده ها، اندیشمندان و پژوهشگران مورد توجه جدی قرار...

ادامه مطلب ...
یک پنجم فروش حراج کریستیز برای هنر ایران ۱۰ اثر ایرانی یک میلیون پوند چکش خورد

یک پنجم فروش حراج کریستیز برای هنر ایران

 سهم هنرمندان ایرانی از بیست و سومین حراج خاورمیانه کریستیز ۱۴ اثر از ۱۲ هنرمند ایرانی بود که ۱۰ اثر از ۹ هنرمند به فروش رسید. آثار هنرمندان ایرانی توانستند یک پنجم از فروش کل حراج را به خود اختصاص دهند و فروش کلی...

ادامه مطلب ...