آرشیو "فرهنگی و هنری"

مساله ای به نام وقت گذرانی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی رقابت تلگرام و اینستاگرام!

مساله ای به نام وقت گذرانی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی

دکتر حسن بشیر گفت:فهم سواد رسانه ای به شکل نظری و عملی و بکارگیری اخلاق رسانه ای در ایجاد تعادل در استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت حیاتی دارد و باید توسط دولت، خانواده ها، اندیشمندان و پژوهشگران مورد توجه جدی قرار...

ادامه مطلب ...