آرشیو "خواندنی‌ها"

جواهرات سلطنتی ایران

جواهرات سلطنتی ایران

وقتی کسی میگه جواهرات سلطنتی همه فکرشون میره سمت انگلستان! اما بهتر بدونین ایرانیان از دوران باستان مهر و جواهرات سلطنتی رو در تمام دوران تاریخی داشته‌اند. در زیر تعدادی از آنها که به دوران ما نزدیک تر هستند را توضیح...

ادامه مطلب ...