آرشیو "خواندنی‌ها"

رتبه ایران در زیست فناوری ۱۳ شد بررسی اطلاعات سایت سایماگو و جستجو بر اساس حوزه بیوتکنولوژی نشان داده است

رتبه ایران در زیست فناوری ۱۳ شد

بررسی اطلاعات سایت سایماگو و جستجو بر اساس حوزه بیوتکنولوژی نشان داده است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در جهان با یک پله صعود نسبت به سال گذشته در رده ۱۳ جهان قرار گرفته است....

ادامه مطلب ...