آرشیو "اجتماعی و شهری"

آخرین رده بندی شهر نشینی در ایران و جهان رتبه آنلاین گزارش می‌دهد

آخرین رده بندی شهر نشینی در ایران و جهان

اهمیت شهر نشینی در دنیا به اندازه ای است که سازمان ملل در فواصل زمانی مشخص گزارشی از سهم شهر نشینی در دنیا ارایه می دهد. طبق اخرین گزارش۷۳.۳۸  درصد  از جمعیت ایران شهر نشین هستند و سهم شهرنشینی ایران با کشورهای ترکیه و...

ادامه مطلب ...