آرشیو "اجتماعی و شهری"

رسانه ها و بدترین نوع دروغ

رسانه ها و بدترین نوع دروغ

برچسب زدن به افراد همواره در جوامع بشری مطرح بوده است.اکنون بخشی از عملکرد برخی از رسانه ها ناظر به همین موضوع است. بطور کلی "تهمت" دو صورت دارد: الف)افترا: تهمت زننده با علم و اگاهی، گناه یا عیبی را به شخصی نسبت می دهد؛...

ادامه مطلب ...
درس‌های ریزش پلاسکو

درس‌های ریزش پلاسکو

کارشناسان شهری معتقدند: تهران فقط یک پلاسکو ندارد. خیابان‌های تهران از پلاسکوهای زیادی پر شده‌اند. به همین دلیل با فروریختن ساختمان پلاسکو نباید تصور کنیم که بحران ساختمان‌های پر خطر شهر تمام شده است. شاید همین فردا...

ادامه مطلب ...
وضعیت بنفش در ۵ منطقه پایتخت

وضعیت بنفش در ۵ منطقه پایتخت

شاخص هوای تهران اکنون ۱۸۳ است. به گزارش رتبه آنلاین، اطلاعات مرکز پایش هوای تهران نشان می‌دهد که تعطیلی مدارس و اجرای طرح ذوج و فرد از درب منازل هنوز موثر نبوده و هوای پایتخت امروز هم به شدت آلوده است. به طور کلی شاخص...

ادامه مطلب ...