آرشیو "تصویرخوان"

خودرونامه ۲۸ منتشر شد

خودرونامه ۲۸ منتشر شد

بیست و هشتمین شماره خودرونامه با تصویری از هاشم یکه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو و تیتری انتقادی درباره سوءاستفاده از شعار «ما می توانیم» منتشر شد.  به گزارش رتبه آنلاین از خودرونامه، شعارهایی نظیر «ما...

ادامه مطلب ...