آرشیو "تصویرخوان"

سکه‌های رایج سوئیس

سکه‌های رایج سوئیس

سکه سمت چپ مربوط به سال 1909 هم زمان با عهد احمدشاه قاجار در ايران، و سکه سمت راست مربوط دوران معاصر است! هر دوى اين سكه ها هنوز هم پول رايج سوئيس هستند. منبع: انجمن اقتصاددانان...

ادامه مطلب ...