آرشیو "صادرات"

با بسته شدن تنگه هرمز، بحران انرژی سال ۱۹۷۳ تکرار می‌شود بخش فرانسوی زبان خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی نوشت

با بسته شدن تنگه هرمز، بحران انرژی سال ۱۹۷۳ تکرار می‌شود

بخش فرانسوی زبان خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی نوشت، در حالی که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد جهان را علیه ایران بسیج کند، اما اجرایی شدن تهدیدهای تهران مبنی بر بستن تنگه هرمز، بار دیگر شرایط را...

ادامه مطلب ...