آرشیو "صادرات"

در شرایط کنونی باید مناطق آزاد را آزادتر کنیم سخنگوی کمیسیون صنایع

در شرایط کنونی باید مناطق آزاد را آزادتر کنیم

  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:مدیریت رانتی بر مناطق آزاد حاکم است حسن نژاد گفت: هر جایی که مدیر برای صندلی التماس کند مدیریت رانتی اتفاق می افتد چنین فردی برای به دست آوردن مدیریت دست به هر کاری...

ادامه مطلب ...
آموزش جدی مفاهیم اقتصادی در کتب درسی ایجاد پایه‌های آموزشی برای رشد تولید ملی بررسی شد

آموزش جدی مفاهیم اقتصادی در کتب درسی

درحوزه مقاوم سازی اقتصاد، علاوه بر تبیین مفاهیم کلی سیاست‌ها، یکی از ضرورت‌های کمتر مورد توجه موضوع اموزش‌های پایه‌ای در این حوزه است. چرا که  تعلیم و تربیت جایگاه بسیار مهمی در شکل‌گیری فرهنگ هر حوزه ای دارد ....

ادامه مطلب ...
هزینه‌های بالای مصرف انرژی در سیمان تهران رتبه آنلاین از شبکه بهینه کاوی ایران گزارش می‌دهد

هزینه‌های بالای مصرف انرژی در سیمان تهران

با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در شرکت سیمان تهران نتایج ناشن می دهد که با وجود حجم تولید و فروش انواع سیمان در این شرکت، میزان هزینه انرژی مصرفی به ازای یک و.احد فروش انجام شده در مقایسه با میانگین صنعت سیمان در...

ادامه مطلب ...
فروش اطلاعات محرمانه تجاری؛ از شایعه تا واقعیت قوانین اطلاعات محرمانه در ایران بررسی شد

فروش اطلاعات محرمانه تجاری؛ از شایعه تا واقعیت

اطلاعات طبقه‌بندی شده اطلاعات حساسی است که، بر پایه قانون یا مقرّرات داخلی بنگاه‌های مالک آن، دسترسی به آن برای گروه خاصی منع شده‌است. گاه اصطلاح «اسناد طبقه‌بندی شده» یا «اطلاعات محرمانه» نیز در این مورد به کار...

ادامه مطلب ...