آرشیو "بانک‌‌ها و‌ موسسات مالی"

رتبه بندی استان ها در چک برگشتی رتبه آنلاین تازه ترین آمارچک ها در شهریور را بررسی می کند

رتبه بندی استان ها در چک برگشتی

در شهريور ماه ١٣٩٦ ،در کل کشور بـالغ بـر ١/٩ ميليـون فقـره چـک بـه مبلغـي بـالغ بـر ٥٨٩ هزار ميليارد ريال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتيـب ٧/٦ درصد و ٢/٦ درصد کاهش نشان مي دهد. ...

ادامه مطلب ...
بورس، پربازده‌ترین بازار ایران در ۷ ماه نخست امسال بازدهي دلار در 7 ماه گذشته از سال 96 چقدر بود؟

بورس، پربازده‌ترین بازار ایران در ۷ ماه نخست امسال

آذر ابراهیمیان: بررسی تغییرات قیمت‌ها در 4 بازار موازی نشان می‌دهد که طی هفت ماهه ابتدایی امسال میزان افزایش شاخص بورس، فراتر از رشد قیمت دلار، سکه و مسکن بوده است. بررسی تغییرات شاخص بازار...

ادامه مطلب ...