آرشیو "بانک‌‌ها و‌ موسسات مالی"

دولت بدهکارتر از پارسال بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱.۸ درصد افزایش یافت

دولت بدهکارتر از پارسال

بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر سال گذشته ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است....

ادامه مطلب ...