8 کالای جدید مشمول دریافت ارز رسمی اعلام شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به استان‌های خود اسامی ۸ کالای جدید مشمول دریافت ارز رسمی را اعلام کرد.

به گزارش  رتبه آنلاین از خبرگزاری فارس وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به ۳۱ استان و جنوب استان کرمان اسامی هشت کالای جدید را مشمول دریافت ارز رسمی کرد.

در این نامه آمده است: پیروز نامه شماره ۱۹۷۶۸۰ . ۶۰ مورخ ۹۷٫۷٫۲۵ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۲۴۹۱ . ۶۰ مورخ ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۴ مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقلام موضوع تبصره (۱) ماده (۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ . ت ، ۵۵۶۶۳ ه مورخ ۹۷٫۵٫۱۶ هیات محترم وزیران ارسال و به اطلاع می‌رساند:

۱ – ردیف‌های ۴ و ۵ نامه شماره ۱۹۷۶۸۰ . ۶۰ مورخ ۹۷٫۷٫۲۵ به شماره تعرفه‌های ۴۸۱۱۹۰۲۰ و ۴۸۱۹۲۰۱۰ به گروه کالایی ۲ تغییر یافت.

۲ – ردیف ۹ نامه شماره ۱۹۷۶۸۰ . ۶۰ مورخ ۹۷٫۷٫۲۵ به شماره تعرفه ۷۲۱۰۱۲۰۰ صرفا جهت کاربرد صنایع روغن نباتی و شیر خشک اطفال مشمول گروه کالایی یک می‌شود.

۳ – تعرفه‌های جدول ذیل به لیست تکمیل گروه کالایی یک اضافه می‌شود.

فصل شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودی
۲۸ ۲۸۲۷۵۱۰۰ برموسدیم یا پتاسیم ۵
۲۸ ۲۸۳۶۴۰۰۰ کربنات سدیم ۵
۲۹ ۲۹۲۱۲۲۰۰ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن ۵
۳۱ ۳۱۰۳۹۰۰۰ سایر ۵
۳۱ ۳۱۰۵۲۰۰۰ کودهای معدنی یا شیمیایی داریا سه عنصر حاصلخیز کننده ازت، فسفر و پتاسیم ۵
۳۴ ۳۴۰۳۱۱۰۰۰ فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی چرم، پوست‌های نرم یا سایر مواد ۱۰
۳۹ ۳۹۰۸۱۰۹۰ سایر ۵
۸۴ ۸۴۸۰۱۷۰۰ نوع تزریقی یا فشاری ۱۰