ایران سیزدهمین کشور درگیر با بیشترین تنش آبی تا سال ۲۰۴۰ است

* (اینفوگرافیک از تجارت‌فردا)