به گزارش رتبه آنلاین از مرکز اطلاع رسانی رتبه ۳، کشور شیلی با تولید ۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تن مس در سال ۲۰۱۷ اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول معدنی فلزی در جهان است.

کشور شیلی با این میزان تولید بیش از ۲۷ درصد از کل مس تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است.

آمار تولید ۱۰ کشور اول جهان در تولید فلز مس در سال ۲۰۱۷ :

رتبه کشور / منطقه تولید (هزارتن)  ذخایر (هزارتن)
جهان ۱۹,۷۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
۱  شیلی ۵,۳۳۰ ۱۷۰,۰۰۰
۲  پرو ۲,۳۹۰ ۸۱,۰۰۰
۳  چین ۱,۸۶۰ ۲۷,۰۰۰
۴  ایالات متحده ۱,۲۷۰ ۴۵,۰۰۰
۵  استرالیا ۹۲۰ ۸۸,۰۰۰
۶  جمهوری دموکراتیک کنگو ۸۵۰ ۲۰,۰۰۰
۷  زامبیا ۷۵۵ ۲۰,۰۰۰
۸  مکزیک ۷۵۵ ۴۶,۰۰۰
۹  اندونزی ۶۵۰ ۲۶,۰۰۰
۱۰  کانادا ۶۲۰ ۱۱,۰۰۰

آمار تولید و رتبه جهانی ایران در تولید مس

جدول زیر آمار تولید مس در کشورهای جهان را تا سال ۲۰۱۵ نشان می دهد. آمار منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا نشان می دهد کشور ایران با تولید ۲۴۵ هزار تن مس در سال ۲۰۱۵ در رده شانزدهم دنیا قرار دارد.

آمارها مجموع تولیدات به صورت کنسانتره و تصفیه شده می باشد.

رتبه     کشور ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵
۱ شیلی ۵,۲۶۲,۸۰۰ ۵,۴۳۳,۹۰۰ ۵,۷۷۶,۰۰۰ ۵,۷۴۹,۶۰۰ ۵,۷۶۴,۰۰۰
۲ چین ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۳ پرو ۱,۲۳۵,۳۱۲ ۱,۲۹۸,۷۴۳ ۱,۳۷۵,۶۴۱ ۱,۳۷۹,۶۰۰ ۱,۷۰۰,۸۰۰
۴ ایالات متحده ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
۵ کنگو (کینشاسا) ۵۳۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۶ استرالیا ۹۵۸,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۹۷۱,۰۰۰
۷ روسیه ۷۱۳,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۷۲۲,۰۰۰ ۷۴۲,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰
۸ زامبیا ۶۶۳,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۰۸,۰۰۰ ۷۱۲,۰۰۰
۹ کانادا ۵۶۹,۸۰۰ ۵۷۹,۵۰۰ ۶۳۱,۹۰۰ ۶۷۳,۰۰۰ ۶۹۷,۰۰۰
۱۰ مکزیک ۴۴۴,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰
۱۱ اندونزی ۵۳۵,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰ ۵۷۴,۵۰۰
۱۲ قزاقستان ۴۰۵,۳۰۰ ۴۲۶,۰۰۰ ۴۵۲,۲۰۰ ۴۷۱,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰
۱۳ لهستان ۴۲۶,۷۰۰ ۴۲۷,۱۰۰ ۴۲۹,۳۰۰ ۴۲۱,۷۰۰ ۴۲۶,۲۰۰
۱۴ برزیل ۲۱۸,۳۱۰ ۲۲۷,۵۱۵ ۲۷۵,۰۶۰ ۳۰۲,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
۱۵ مغولستان ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۳,۸۰۰ ۱۸۸,۸۰۰ ۲۵۱,۰۰۰ ۳۱۴,۰۰۰
۱۶ ایران ۲۵۹,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۷ لائوس ۱۳۸,۷۵۷ ۱۴۹,۵۸۰ ۱۵۴,۹۰۰ ۱۵۹,۷۰۰ ۱۶۷,۷۰۰
۱۸ ترکیه ۸۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۹ اسپانیا ۷۵,۱۰۰ ۹۹,۹۰۰ ۹۵,۴۰۰ ۱۰۵,۹۰۰ ۱۱۱,۷۰۰
۲۰ ازبکستان ۹۱,۵۰۰ ۹۵,۶۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲۱ فیلیپین ۶۳,۸۳۵ ۶۵,۴۴۴ ۹۰,۸۶۱ ۹۱,۹۰۰ ۸۳,۸۰۰
۲۲ کشور پرتغال ۷۹,۶۸۶ ۷۴,۰۴۳ ۷۷,۲۳۶ ۷۵,۴۰۰ ۸۳,۱۰۰
۲۳ ارمنستان ۳۳,۵۹۷ ۴۱,۲۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۷۸,۹۰۰
۲۴ آفریقای جنوبی ۹۶,۶۰۰ ۸۱,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ ۸۷,۶۰۰ ۷۷,۴۰۰
۲۵ سوئد ۸۲,۲۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۳,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ ۷۴,۸۰۰
۲۶ بلغارستان ۸۵,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
۲۷ آرژانتین ۱۱۶,۷۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ ۱۰۹,۶۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ ۶۱,۸۰۰
۲۸ برمه ۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۳۳,۲۰۰ ۴۶,۹۰۰
۲۹ موریتانی ۳۵,۲۸۱ ۳۷,۶۷۰ ۳۷,۹۷۰ ۳۳,۱۰۰ ۴۵,۰۰۰
۳۰ پاپوآ گینه نو ۱۳۰,۵۰۰ ۱۲۵,۳۰۰ ۱۰۵,۵۰۰ ۷۵,۹۰۰ ۴۲,۹۰۰
۳۱ فنلاند ۱۴,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ ۳۸,۸۰۰ ۴۲,۸۰۰ ۴۱,۱۰۰
۳۲ صربستان ۲۸,۰۰۰ ۳۴,۴۰۰ ۳۶,۵۰۰ ۳۵,۸۰۰ ۳۶,۴۰۰
۳۳ هندوستان ۳۷,۷۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۳۴ مراکش ۹,۴۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۱۳,۱۰۰ ۱۹,۹۰۰ ۲۳,۹۰۰
۳۵ کره شمالی ۱۲,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۱۹,۳۰۰ ۲۰,۰۰۰
۳۶ تانزانیا ۶,۷۴۸ ۸,۸۰۰ ۱۵,۴۰۰ ۱۶,۴۰۰ ۱۶,۸۰۰
۳۷ نامیبیا ۳,۳۷۰ ۵,۳۰۰ ۴,۹۰۰ ۵,۲۵۰ ۱۴,۰۰۰
۳۸ پاکستان ۱۸,۸۰۰ ۱۹,۲۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۳,۱۰۰ ۱۳,۱۰۰
۳۹ ویتنام ۱۱,۳۰۰ ۱۲,۷۰۰ ۱۲,۳۰۰ ۱۲,۱۰۰ ۱۲,۳۰۰
۴۰ مقدونیه ۷,۲۰۰ ۱۰,۲۰۰ ۱۱,۲۰۰ ۹,۵۰۰ ۱۰,۹۰۰
۴۱ عربستان سعودی ۱,۶۲۰ ۶,۰۰۰ ۹,۹۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۴۲ بوتسوانا ۳۱,۹۰۰ ۳۵,۷۰۰ ۵۱,۳۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۹,۱۰۰
۴۳ بولیوی ۲,۹۰۰ ۶,۳۰۰ ۶,۳۰۰ ۱۰,۷۰۰ ۹,۰۰۰
۴۴ زیمبابوه ۶,۰۰۰ ۶,۳۰۰ ۸,۳۰۰ ۸,۳۰۰ ۸,۲۰۰
۴۵ عمان ۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰
۴۶ رومانی ۶,۴۰۰ ۵,۹۰۰ ۶,۷۰۰ ۷,۲۰۰ ۷,۶۰۰
۴۷ جمهوری دومینیکن ۱۱,۷۷۷ ۱۱,۷۳۷ ۱۰,۳۷۹ ۹,۲۶۰ ۷,۰۰۰
۴۸ جورجیا ۶,۳۰۰ ۷,۴۰۰ ۵,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰
۴۹ کلمبیا ۸۹۰ ۷۵۰ ۶۴۰ ۴,۱۰۰ ۵,۵۰۰
۵۰ آلبانی ۴,۸۶۰ ۵,۶۹۰ ۵,۰۹۰ ۳,۵۰۰ ۳,۵۰۰
۵۱ قبرس ۳,۶۶۰ ۴,۳۲۸ ۳,۶۳۱ ۳,۰۹۰ ۲,۱۲۰
۵۲ آذربایجان ۶۱۱ ۵۰۲ ۳۳۰ ۷۸۰ ۹۷۰
کل جهان : ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۰۰,۰۰۰
به صورت :
کنسانتره ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
تصفیه شده ، الکتروون ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۴,۰۳۰,۰۰۰