ایران ۱۸۶ آبشار دارد که در شمار دیدنی‌ترین جاذبه‌های گردشگری ایران هستند. در بین استان‌های کشور مازندران و لرستان به ترتیب بیشترین آبشارهای ایران را در خود جای داده‌اند.