در حال حاضر طبق آمار به دست آمده، کشور دانمارک شادترین مردم دنیا را دارد.

به گزارش رتبه آنلاین ، مطالعات اخیر نشان می‌دهد که دانمارک شادترین کشور در جهان است، که در جایگاه های بعدی کشورهای سوئیس و ایسلند قرار دارند. در انتهای این فهرست کشور بروندی به عنوان غمگین‌ترین کشور دنیا شناخته شد. بریتانیا در جایگاه بیست و سوم قرار دارد.

نمودار زیر رتبه بندی شاخص شادی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد.

15کشور خوشحال دنیا