یک مرد استرالیایی در کمتر از یک هفته دو بار برنده بخت آزمایی ملی این کشور شده است. او که برای بردن هفتصو پنجاه هزار دلار در لاتاری جشن گرفته بود دوباره بلیتش برنده شد و یک میلیون و صد هزار دلار دیگر هم به جیب زد.

به گزارش رتبه آنلاین از انتخاب، یک مرد استرالیایی در کمتر از یک هفته دو بار برنده بخت آزمایی ملی این کشور شده است. او که برای بردن هفتصو پنجاه هزار دلار در لاتاری جشن گرفته بود دوباره بلیتش برنده شد و یک میلیون و صد هزار دلار دیگر هم به جیب زد.

نام برنده فاش نشده اما مردی است در دهه چهل زندگی و در سیدنی زندگی می‌کند. او با پول بادآورده یک ماشین اسپرت برای خودش خریده اما قصد دارد مابقی آن را سرمایه‌گذاری کند.

منبع : بی بی سی