کارنامه بهره وری شرکت «سیمان‌ فیروزکوه» در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ منتشر شد.

به گزارش رتبه‌آنلاین ، داوران هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری پس از ارزیابی عملکرد کارخانه‌های فعال در حوزه تولید سیمان و محاسبه «بهره‌وری هزینه نیروی کار» و «بهره‌وری سرمایه» آن‌ها و مقایسه این آمار با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان کشور، کارنامه بهره‌وری کارخانه‌های این حوزه را منتشر کردند.

بر پایه این گزارش، داوران مبنای ابتدایی این ارزیابی را سال ۸۷و عدد آن را برابر ۱۰۰ تعیین کردند و مابقی سال‌ها تا سال نهایی این ارزیابی یعنی سال ۹۴، میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار موردبررسی قرارگرفته است.

در این گزارش بر عملکرد شرکت «سیمان‌ فیروزکوه» و آمارهای بهره‌وری تمرکز کرده تا نسبت شاخص‌های بهره‌وری این شرکت با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان به دست آید.

بهره‌وری سرمایه

نخستین سال بررسی داوران «سال۸۸» این شرکت توانست با آمارهای فوق‌العاده خود در این شاخص، عملکرد قابل قبولی را در بین شرکت‌های سیمانی داشته باشد به طوری که نخستین سال بررسی کارنامه این شرکت «سال۹۰»، این شاخص تا ۲۷۲درصدی بالا آماد و نسبت به اهداف برنامه پنجم توسعه که بر عدد ۱۰۴درصدی تمرکز شده بود،‌ آمار قابل قبولی را به ثبت رسان.

بر اساس این گزارش، زمانی که شاخص بهره‌وری سرمایه شرکت‌ها در اوج به سر ببرند طبیعتا کاهش‌های چنددرصدی چندان تاثیری بر عملکرد و مدیریت آنها نداشته و بیشتر عوامل خارجی بوده که توانسته اندکی بر شاخص‌ها تاثیرگذار باشد.

در سال۹۱ و ۹۲ شاخص بهره‌وری سرمایه این شرکت به ترتیب ۲۶۱ و ۲۵۵ درصد بوده اما کماکان در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه طی این دو سال، نشانگر آن است که شاخص‌ها فاصله فراوانی را با یکدیگر دارند؛ در سال ۹۱ و ۹۲، شاخص اهداف برنامه پنجم توسعه به ترتیب ۱۰۹درصد و ۱۱۳درصد تعیین شده بود اما شاخص میانگین کل صنعت طی این سال‌ها نیز بالاتر از حد تصور بوده به طوری که شاخص ۱۴۶درصدی و ۱۶۵ درصدی به ثبت رسیده است.

سال۹۳ را می‌توان سال اوج‌گیری شرکت‌های سیمانی و شوک به رکود دانست زیرا اغلب این شرکت‌ها طی این سال با افزایش بهره‌وری سرمایه روبه‌رو شدند و شرکت سیمان فیروزکوه نیز از این قضیه مستثنی نبوده و توانسته آمار و شاخص عالی ۳۰۶درصدی را از خود برجای بگذارد.در آخرین سال بررسی کارنامه بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان فیروزکوه، این شرکت شاخصی با مثبت ۱۲۲درصد بالاتر از اهداف برنامه پنجم توسعه را ثبت کرده که این شاخص ۲۴۴درصدی در شرایطی به‌دست آمده که بسیاری از شرکت‌های سیمانی تنها توانسته‌اند در مرز شاخص ساله پایه به این کارنامه پایان دهند.

بهره‌وری هزینه نیروی کار‌«دستمزد»

برپایه این گزارش، فاکتور بهره‌وری دستمزد در شرکت سیمان فیروزکوه به درخشانی فاکتور بهره‌وری سرمایه نبوده و شاخص‌های بالایی به ثبت نرسیده است.

در تنها سالی که این شرکت توانسته آماری بالاتر از شاخص سال پایه به ثبت برساند، سال ۹۰ بوده که با آمار ۱۰۷درصدی همراه بوده اما در ادامه بررسی کارنامه این شرکت طی بازه زمانی چهار ساله بین ۹۱ تا ۹۴،‌متاسفانه نتوانسته که شاخص‌های قابل قبولی را ثبت کرده و عملکرد موفق بهره‌وری سرمایه را باردیگر به نمایش بگذارند.