کشاورزی، ناجی رشد اقتصادی سال 98

  هادی حق شناس|

میانگین بارندگی های سال ۹۷ از بارندگی بلند مدت در ایران بیشتر است. با توجه به میزان بارندگی سال ۹۸ برای بخش کشاورزی سال پر رونقی است. طی سیل های اخیر تنها ۳ درصد از شالیزارهای شمال کشور آسیب دیده است و در بخش گندم و محصولات باغی، سال پررونقی در پیش است.
هادی حق شناس مفهوم رشد اقتصادی منفی تولید کالا و خدمت کمتر در یک سال نسبت به سال گذشته است. رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷ با احتساب نفت ۳٫۸- درصد است و این یعنی در این بازه زمانی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، کالا و خدمت کمتری در کشور تولید شده است.
در یک اقتصاد هزاران نوع کالا و خدمت تولید می شود. کاهش رشد اقتصادی سال ۹۷ بیشتر ناشی از کاهش تولید نفت و بخشی هم متاثر از کاهش تولیدات صنعتی ایرانی بوده است که البته دور از انتظار نبود. اکنون، بیشتر نهادهای بین المللی و نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی سال جاری را منفی پیش بینی می کنند که به طور عمده متاثر از کاهش تولید در بخش نفت و بعضی محصولات صنعتی مثل خودرو یا اقلام ساختمانی مثل فولاد و سیمان است.
این امید وجود دارد که بخش کشاورزی در سال ۹۸ به کمک رشد اقتصادی بیاید. میانگین بارندگی های سال ۹۷ از بارندگی بلند مدت در ایران بیشتر است. با توجه به میزان بارندگی سال ۹۸ برای بخش کشاورزی سال پر رونقی است. طی سیل های اخیر تنها ۳ درصد از شالیزارهای شمال کشور آسیب دیده است و در بخش گندم و محصولات باغی، سال پررونقی در پیش است. از سوی دیگر به نظر می رسد که با توجه به افزایش قیمت مسکن و هم چنین رونق ساخت و ساز در فرایند بازسازی مناطق سیل زده در استان های خوزستان، لرستان و مازندران، میزان تولید و مصرف محصولات و مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند و این مسئله هم به طور حتم، بر رشد اقتصادی اثرگذار است. سال ۹۸ برای بخش نفت و صادرات فرآورده های نفتی سال خوبی نیست اما با اجرای تدابیر مناسب می توان از فرصت ها در بخش کشاورزی و ساختمان استفاده کرد تا آثار رشد منفی بخش نفت و صنعت بر رشد اقتصادی کمتر شود. در تابستان سال گذشته بارش های کم به تقویت احتمال جیره بندی آب انجامید اما در تابستان سال ۹۸، بخش کشاورزی از ناحیه آب دچار مشکل نیست و رونق آن قطعی است.