کتاب واژه نامه بهره‌‌وری توسط داریوش روشن گردآوری و تنظیم  و روانه بازار نشر شد.

به گزارش رتبه آنلاین، علاقمندان به موضوع بهره وری برای تهیه این کتاب می‌توانند  از انتشارات تالیا این مجلد را با قیمت ۳۵۰۰۰ خریداری کنند.

در مقدمه این کتاب درباره اهمیت واژگان بهره وری آمده است: بهره‌وری امروز یکی از مباحث اصلی، مهم و حیاتی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. کتاب حاضر با استفاده از منابع معتبر سازمان بهره‌وری آسیایی، سازمان بین‌المللی کار و سایر منابع معتبر تهیه شده و شامل کلیه مفاهیم حوزه بهره‌وری است.

همچنین در خصوص فرایند تدوین هم نویسنده آورده است:  وازه های انتخاب شده به ترتیب حروف الفبای انگلیسی تنظیم شده و در برابر هر واژه معنی و در ذیل آن شرحی از مفهوم ذکر شده است و در انتهای شرح وازه، موضوع مرتبط با واژه ها ارجاع داده شده، همچنین جهت دسترسی سریع‎‌تر به مفاهیم ، واژه ها بر پایه طبقه بندی الفبایی فارسی نیز تهیه شده است.