محمد شریعتمداری با توئیتی خبر از کاهش ۸سال سن مدیریتی وزارت کار، انتصاب ۵دهه شصتی به عنوان معاون و دستیار وزیر و افزایش ۱۰ درصدی مدیران زیر ۴۰سال شرکتهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد