دیدگاه های مختلفی در مورد ضرورت رشد جمعیت در کشورها وجود دارد. برخی رشد جمعیت را امری ضروری می دانند و برخی بر این باورند که تصمیم در مورد رشد جمعیت باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور ها  باشد. به هر حال بدر صورتیکه نرخ رشد جمعیت در یک کشور بیش از  نرخ رشد جمعیت در دنیا باشد، سهم جمعیت کشور به کل جمعیت در دنیا رشد خواهد کرد.

به گزارش رتبه‌آنلاین به نقل از سایت worldometer،سهم جمعیت ایران از جمعیت دنیا  در سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۱.۰۸ درصد بوده است. در آن سال ایران بالغ بر ۶۶ میلیون نفر جمعیت داشت و جمعیت ایران هم بالغ بر ۶ میلیارد نفر بود.به دلیل کم بودن نرخ رشد جمعیت در ایران  نسبت به دنیا ،تا انتهای سال ۲۰۵۰ میلادی سهم ایران از جمعیت دنیا کمتر خواهد شد .

طبق این گزارش در سال ۲۰۱۰ میلادی سهم ایران از جمعیت دنیا برابر با ۱.۰۷ درصد بود که این نسبت تا کنون هم وجود دارد و حتی در سال ۲۰۱۸ هم سهم ایران برابر با ۱.۰۷ درصد جمعیت دنیا است . در این سال جمعیت ایران بالغ بر ۸۲ میلیون نفر و جمعیت دنیا بالغ بر ۷.۶ میلیارد نفر اعلام شده است و ایران هجدهمین کشور پر جمعیت  دنیا است. اما این نسبت در سال ۲۰۳۰ میلادی به ۱.۰۴ درصد ، در سال ۲۰۳۵ به ۱.۰۲ درصد، در سال ۲۰۴۰ به ۱ درصد و در سال ۲۰۴۵ به کمتر از ۱ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۵۰ میلادی سهم جمعیت ایران به کل جمعیت دنیا برابر با ۰.۹۶ درصد است . در این سال ایران بالغ بر ۹۳ میلیون نفر جمعیت خواهد داشت درحالی‌که جمعیت دنیا بیش از ۹.۷ میلیارد نفر خواهد بود و ایران از نظر جمعیت جایگاه ۲۱ را در میان کشورهای دنیا به خود اختصاص می‌دهد.

کاهش سهم ایران از جمعیت دنیا مساله‌ای است که جمعیت‌شناسان به تحلیل اهمیت آن پرداخته‌اند.برخی این افت سطح را به معنای آغاز بحرانی جمعیتی در ایران می‌دانند و برخی دیگر از آن به عنوان روندی طبیعی در جمعیت کشورها نام می‌برند . تحلیل کامل این داده‌های آماری تنها با کمک جمعیت‌شناسان در کشورمان میسر است .

سهم جمعیت ایران به جمعیت دنیا
سال جمعیت ایران (میلیون نفر) سهم به جمعیت دنیا (درصد) رتبه از نظر جمعیت در دنیا
۲۰۵۰ ۹۳.۵۵ ۰.۹۶ ۲۱
۲۰۴۰ ۹۱.۸۹ ۱ ۱۹
۲۰۳۰ ۸۸.۸۶ ۱.۰۴ ۱۷
۲۰۲۰ ۸۳.۵۸ ۱.۰۷ ۱۸
۲۰۱۰ ۷۴.۵۶ ۱.۰۷ ۱۷
۲۰۰۰ ۶۶.۱۳ ۱.۰۸ ۱۷
۱۹۹۰ ۵۶.۲۲ ۱.۰۵ ۲۰
۱۹۸۰ ۳۸.۶۶ ۰.۸۷ ۲۲
۱۹۷۰ ۲۸.۵۲ ۰.۷۷ ۲۵
۱۹۶۰ ۲۱.۹ ۰.۷۲ ۲۶