نائب رییس اتاق ایران و چین با بیان این که میزان مبادلات ایران و چین در ۲۰۱۷، ۳۷٫۲ میلیارد دلار بوده است توضیح داد: واردات از چین فقط باید از طریق تجار و آن هم با داشتن کارت بازرگانى انجام شود بنابراین واردات با روش هاى دیگر قاچاق است.

به گزارش رتبه آنلاین، مجیدرضا حریرى با بیان این که مجموع واردات سال ۲۰۱۷ حدود ۱۸ میلیارد دلار بود تصریح کرد:  در مقایسه با سال گذشته صادرات ۱۸ درصد و واردات ۲۷ درصد رشد داشته است به عبارت دیگر تجارت با چین در سال ۲۰۱۷، ۲۳ درصد رشد داشته است.

نائب رییس اتاق ایران و چین با تاکید بر اینکه چین بزرگ ترین بازار واردات و صادرات غیر نفتى براى ایران است، گفت: میزان مبادلات با چین در سال ۲۰۱۷،  ۳۷٫۲ میلیارد دلار بوده است و آنطور که آمار نشان می‌دهد میزان صادرات نسبت به واردات حدود ۱۵۰ میلیون دلار بیشتر بوده است.

نائب رییس اتاق ایران و چین با اشاره به اینکه مانند بسیاری از کشورها، عمده صادرات ایران به چین است، اضافه کرد: میزان مبادلات با کشور چین به قیمت هاى جهانى مواد اولیه و انرژى بستگى دارد بنابراین هر چه این موارد افزایش پیدا کنند، میزان مبادلات نیز بیشتر مى شود و بالعکس.

حریرى با بیان این که بالاترین رکورد مبادلات با چین مربوط به سال ۲۰۱۴ به میزان ۵۲ میلیارد دلار است گفت: این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۳۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۶ به ۳۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ به ۳۷ میلیارد دلار رسید.

وى ادامه داد: در سال ۲۰۱۴ قیمت نفت ۱۰۰ دلار بود اما در سال هاى بعد این رقم به ۴۰ دلار نیز رسیده است.

نائب رییس اتاق ایران و چین با تاکید بر این که زنجیره روابط ایران با چین به قیمت مواد اولیه و انرژى بستگى دارد، تصریح کرد: براى ایران، کشور چین بزرگ ترین بازار صادرات و واردات است.

منبع : اقتصاد آنلاین