یک نوازنده می‌گوید: آواهای محلی ایران، آواهای نابی هستند که باید تمامی مردم کشورمان و خارج از کشور با آن آشنایی پیدا کنند.

به گزارش رتبه آنلاین، آربی بابومیان در گفت‌وگو با ایسنا تاکید می‌کند: موسیقی نواحی کشورمان از غنای فرهنگی بالایی برخوردار است و در برای معرفی این موسیقی باید برنامه بهتری داشته باشیم.

او درباره اینکه چه راهکاری وجود دارد تا موسیقی نواحی کشور بیشتر معرفی شود، خاطرنشان کرد: یک بخش به اجرای موسیقی در جشنواره‌ها بازمی‌گردد که می‌تواند سبب ارتقای بیشتر موسیقی نواحی کشور شود.

وی با بیان اینکه سفر گروه‌های مختلف به سراسر کشور و برگزاری کنسرت می‌تواند سبب گسترش آواهای محلی شود، اضافه کرد: آواهای محلی ایران، آواهای نابی هستند که باید تمامی مردم کشورمان و خارج از کشور با آن آشنایی پیدا کنند زیرا موسیقی نواحی کشورمان از غنای فرهنگی بالایی برخوردار است و در این زمینه باید برنامه بهتری داشته باشیم.

این مدرس آواز درباره برگزاری نخستین جشنواره موسیقی خلیج‌فارس، افزود: برگزاری این جشنواره هم در زمینه موسیقی محلی و هم موسیقی پاپ بسیار حرکت خوب و ارزنده‌ای بود که امیدوارم استمرار داشته باشد.

این پیانیست درباره اینکه چه ویژگی در موسیقی استان هرمزگان است که می‌تواند آن را نسبت به سایر استان‌ها متمایز کند، اظهار کرد: فکر کنم اصلی‌ترین ویژگی موسیقی هرمزگان، ریتمیک بودن آن است که آن را از نقاط دیگر متمایز می‌کند؛ ریتم کاملاً در ذات تمامی هنرمندان هرمزگانی وجود دارد که این خود ویژگی‌ای منحصربه‌فردی در موسیقی هرمزگان است.