تجربه های زلزله های ایران در چند دهه گذشته را در مورد خرابی ساختمانها را میشود به چهار دسته بر اساس مصالح مصرفی بشرح ذیل تقسیم نمود؛ اسکلت فولادی، اسکلت بتنی، ساختمان بنایی و اقلام غیر سازه ای.

اعم مشکلات جمع بندی شده از انبوه سازه های کشور را می توان بصورت خلاصه در چهار مقوله و شش اسلاید زیر خلاصه نمود. شایان ذکر است که ساختمانها خرابی هایی از اشکال مختلف را هم تجربه کرده اند ولیکن اصل مشکلات از عدم توجه به موارد اشاره شده، عموما نه لزوما شروع شده است. کمی دقت در این موارد، اسیب پذیری ساخت و ساز را در کشور بصورت قابل توجه ایی می تواند کاهش دهد. امید است مرور کلی این بندها و ترکیب ان با دانش روز این امر مهم را در کشور عملی سازد.