به بهانه انتشار اخباری مبنی بر پیش فروش نوزاد در شهر تهران.

 

علیرضا پاکدل. خبرآنلاین