پیش‌بینی بانک جهانی در گزارش «ثروت درحال تغییر ملت ها»:
ذخایر نفتی ونزوئلا ۳۴۵ سال دیگر، ایران ۱۵۵ سال، عراق ۱۱۰، کویت ۹۸، امارات ۹۷، عربستان ۸۰، قطر ۴۹ سال دیگر دوام می‌آورد./ایران