به گزارش رتبه آنلاین از اکوفارس، افزایش تب و تاب جام جهانی تمام جهان و به خصوص میزبان را تحت شعاع قرار داشته است.

البته کاسب‌های بازار مسکو هم به خوبی از امتیاز میزبانی استفاده کرده‌اند و در آخرین ابتکار تصاویر رونالدو و سوارس را روی پیتزا مشاهده می‌کنید: