جان بولتون

جان بولتون در مصاحبه با فاکس نیوز به سخنرانی برای منافقین و علیه دولت ایران در قبال پول اعتراف کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، جان بولتون در مصاحبه با فاکس نیوزبه سخنرانی برای منافقین و علیه دولت ایران در قبال پول اعتراف کرد؛ این موضوع سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.