بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در مناطق شهری، ایرانی‌ها بیشترین هزینه را برای مسکن و خوراک دارند. ۴۹٪ خانوارهای ایرانی اتومبیل داشته و ۹۷٪ آن‌ها دارای موبایل هستند.

وضعیت زندگی خانوارهای ایرانی در سال 1396

 

منبع: اعتمادآنلاین