با تصمیم مجلس، تصمیم‌گیری درباره واریز سود حساب‌های قوای سه‌گانه به خزانه به کمیسیون تلفیق واگذار شد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه، نمایندگان مجلس با ۱۱۵ رای موافق، ۱۱رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با ارجاع بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲ به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: سود حساب‌هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون از سوی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.