جواد امانی جوان|

۱- در دید بودن؛ visiblity

دیده شدن احتیاج به کلاس گذاشتن و فیگور گرفتن ندارد.
گاهی یک سلام دوستانه تمام چیزی که برایمان احتیاج است را در پی خواهد داشت.

۲- ادب؛ manner

اگر فروشنده آداب خوبی نداشته باشد تمام ذهنیت مثبت مشتری را خراب می‌کند.
در واقع اخلاق خوب یکی از مهمترین روشهای ارتباط غیر کلامی برای فروشنده است.

۳- مستقیم نگاه کردن؛ gaze

تماس مستقیم چشمی در ارتباط با مشتری باعث ارزش‌دار کردن ارتباط خواهد بود.

۴- شناخت محیط ارتباطی؛ space

از تمامی روزنه ها برای نفوذ در دل مشتری استفاده باید کرد .
فروشنده حرفه ای در غم و شادی حتما کنار مشتری خود خواهد بود.

۵-صوت و آوا؛ voice

فروشندگان با نفوذ اموخته اند که صدای عمیق و طنین انداز، تاثیری چشمگیر در برقراری ارتباطی موثر با مشتری خواهد داشت.

۶-ژست‌ و حرکت‌بدن‌ در هنگام‌ سخن؛ gesture

فروشندگان بزرگ از این روش برای کارآمد جلوه دادن انتقال پیام‌های خود استفاده می‌کنند.

۷- تماس فیزیکی؛ touch

ارتباط لمسی بجا و بموقع شامل دست دادن، دست بر شانه مشتری نهادن و.. در همدلی و ایجاد ارتباط دوستی با مشتری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

۸- لبخند؛ smile

فروشندگان حرفه‌ای کاملا با قدرت اعجاب آور لبخند آشنا هستند.