افزایش تعداد موش‌های غول‌پیکر در شهر «هال» انگلیس موجب نگرانی شهروندان شده است.