حجاج برای سفر حج نباید یک سری از داروها، نوشیدنی‌ها و وسایل ممنوعه در عربستان را به همراه داشته باشند. اما این وسایل کدامند؟

مجله فارس پلاس: حجاج برای سفر حج نباید یک سری از داروها، نوشیدنی‌ها و وسایل ممنوعه در عربستان را  به همراه داشته باشند. در اینفوگرافیک به ممنوعات سفر حج اشاره می‌شود.