صنعت دارو در دنیای امروزی جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا توجه مردم به بهداشت و درمان و سلامت نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری پیدا کرده است و سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی هم رشد مضاعفی پیدا کرده است.

به گزارش رتبه‌آنلاین به نقل از سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۶ میلادی درآمد صنعت دارو در دنیا به بالغ بر یک هزار میلیارد دلار رسید که رکورد بی‌سابقه‌ای است. صنعت داروی امریکا بیشترین سهم را در ایجاد این درآمد داشته است.

در سال ۲۰۱۶ میلادی سهم صنعت داروی امریکا در کل درآمد صنعت دارو در دنیا برابر با  ۴۰ درصد بود.  ولی چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، توانست رکورد کشوری که بیشترین سرعت رشد درآمد این صنعت را دارد به خود اختصاص دهد.در سال گذشته نرخ رشد درآمدزایی صنعت دارو در کشور چین برابر با ۱۲ درصد بود .

آمار نشان می‌دهد شرکت جانسون و جانسون امریکا پردرآمد ترین شرکت دارویی در دنیا است . این شرکت در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷۱.۸۹ میلیارد دلار از فروش دارو درآمد کسب کرد و در سه فصل اول سال ۲۰۱۷ میلادی هم توانست ۵۶.۳۴ میلیارد دلار از فروش دارو و لوازم  بهداشتی و درمانی درآمد داشت.در این رده‌بندی که بر مبنای درآمد کسب شده توسط شرکت‌های دارویی در سه فصل اول سال جاری است، دومین جایگاه  به یکی از قدیمی‌ترین شرکتهای دارویی سوییس اختصاص دارد.

دومین شرکت بزرگ تولیدکننده دارو در دنیا شرکت روشه متعلق به کشور سوییس است که در سال ۲۰۱۶میلادی  ۵۰.۱۱ میلیارد دلار از فروش دارو درآمد کسب کرد .

سومین شرکت بزرگ دارویی دنیا در سال گذشته ،فایزر امریکا است  که در سال مورد مطالعه ۵۲.۸۲ میلیارد دلار از فروش محصولاتش در دنیا درآمد کسب کرد .

بزرگترین شرکتهای داروسازی در سال ۲۰۱۷
درآمد سال ۲۰۱۶ درآمد فصلی نام شرکت رتبه در جهان
۷۱.۸۹ فصل اول:۱۷.۸

فصل دوم:۱۸.۸۴

فصل سوم :۱۹.۷۰

مجموع سه فصل:۵۶.۳۴

جانسون و جانسون ۱
۵۰.۱۱ فصل اول:۱۳.۰۲

فصل دوم:۱۴.۱۴

فصل سوم :۱۳.۱۹

مجموع سه فصل:۴۰.۳۵

روشه ۲
۵۲.۸۲ فصل اول:۱۲.۸

فصل دوم:۱۲.۹

فصل سوم :۱۳.۱۷

مجموع سه فصل:۳۷.۸۷

فایزر ۳
۴۸.۵۲ فصل اول:۱۱.۵۴

فصل دوم:۱۲.۲۴

فصل سوم :۱۲.۴۱

مجموع سه فصل:۳۶.۱۹

نوارتیس ۴
۳۶.۵۷ فصل اول:۹.۴۲

فصل دوم:۱۰.۲۳

فصل سوم :۱۰.۵۵

مجموع سه فصل:۳۰.۷۴

سانوفی ۵
۲۵.۲۷ فصل اول:۱۰.۶۷

فصل دوم:۱۰.۲۴

فصل سوم :۹.۳۶

مجموع سه فصل:۳۰.۲۷

بایر ۶
۳۹.۸ فصل اول:۹.۴۰

فصل دوم:۹.۹۳

فصل سوم :۱۰.۳۰

مجموع سه فصل:۲۹.۶۳

مرک اند کو ۷
۳۴.۷۹ فصل اول:۹.۵۸

فصل دوم:۹.۵۹

فصل سوم :۱۰.۴۱

مجموع سه فصل:۲۹.۵۸

گلاکسو اسمیت کلبن ۸
۲۵.۵۶ فصل اول:۶.۵

فصل دوم:۶.۹۴

فصل سوم :۷

مجموع سه فصل:۲۰.۴۴

AbbVie ۹
۳۰.۳۹ فصل اول:۶.۳۸

فصل دوم:۷.۰۵

فصل سوم :۶.۴۰

مجموع سه فصل:۱۹.۸۳

گلید ساینس ۱۰