بعد از پایان تعطیلات سال نوی میلادی، کار  در کشورهای غربی دوباره آغاز شده است ولی با وجود تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها ، کیفیت کار در این کشورها هم متفاوت اعلام شده است. سوال اصلی این است که آیا تمامی مردم در دنیا به یک اندازه کار می‌کنند یا مدت زمان کار کردن افراد در کشورهای مختلف با هم فرق دارد؟

به گزارش رتبه آنلاین به نقل از سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، ساعت کاری مردم در یک کشور ارتباطی مستقیمی با توسعه اقتصادی  صنعتی در ان کشور ندارد . مثلا در کشوری مانند آلمان مردم ۱۳۷۱ ساعت در سال کار می کنند ولی توسعه یافتگی اقتصادی این کشور که ریشه در نظام قانون گذاری و  کارایی و بهره وری نیروی کار  و بخش صنعت و اقتصاد دارد، بسیار بیشتر از کشور یونان است. ساعات کاری مردم  دریونان بیش از دیگر کشورهای  اروپایی است.

مردم مکزیک در سال گذشته بیشترین ساعت کاری را داشتند. در سال گذشته  هر نفر از نیروهای شاغل در  کشور مکزیک ۲۲۴۶ ساعت کار کردند و رکورد دار بیشترین ساعات کاری در میان کشورهای صنعتی شدند . هر یک از افراد شاغل در کره جنوبی به طور متوسط ۲۱۱۳ ساعت در سال کار می کردند.

یونانی‌ها که در سالهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه بودند و با بحران هایی از قبیل ورشکستگی دولتی روبرو بودند، به عنوان  اروپایی‌هایی که بیشترین ساعات روز  را به کار اختصاص می‌دادند معرفی شدند. در سال قبل متوسط ساعت کاری هر یونانی در سال ۲۰۴۲ ساعت بود. در این سال متوسط ساعت کاری مردم در ترکیه برابربا ۱۸۳۲ ساعت در سال، متوسط ساعات کاری  مردم در امریکا۱۷۷۹ ساعت در سال،در کانادا۱۶۹۱ ساعت در سال ، در بریتانیا ۱۶۷۴ ساعت در سال و در فرانسه ۱۴۸۲ ساعت در سال بوده است. آلمانی ها در میان کشورهای  منتخب عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی کمترین ساعت کاری را داشتند و به طور متوسط ۱۳۷۱ ساعت در هر سال  کار می‌کنند.