در یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ بین کارمندان ۱۵ کشور انجام شد، مردم هند بیشترین رضایت را در شغل خود داشتند. کم‌ترین رضایت شغلی به کشور ژاپن تعلق گرفت.

به گزارش رتبه آنلاین ، طبق بررسی های انجام شده در سال ۲۰۱۶، اندازه گیری میزان رضایت شغلی بین ۱۵کشور، هند با بیشترین رضایت شغلی در بین کارکنان خود، در رتبه نخست قرار دارد.

در این بررسی مشاهده می‌شود تقریبا ۷نفر از ۱۰نفر افراد شاغل، در محل کار خود احساس خشنودی و رضایت دارند.ایالات متحده در جایگاه سوم، یعنی پس از مکزیک قرار دارد.

در بین اروپایی ها، مردم آلمان از بیشترین رضایت شغلی برخوردارند. رضایت شغلی در بریتانیا به طور کلی به ۷۱درصد می‌رسد. ژاپنی‌ها با اختصاص دادن آخرین جایگاه به خود، کم‌ترین رضایت و خشنودی را در محیط کار خود دارند.

بیش از ۱۴هزار نفر شاغل در کشورهای انتخاب شده برای نظرسنجی درمورد رضایت شغلی خود مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مردم کدام کشورها بیشترین رضایت شغلی را دارند؟