مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش پیوند اعضا و بیماری‌های خاص روز شنبه ۱۸ خرداد به ریاست محمدرضا داورزنی، معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش پیوند اعضا و بیماری‌های خاص روز شنبه ۱۸ خرداد به ریاست محمدرضا داورزنی، معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در باشگاه فرهنگی ورزشی ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

فاطمه هاشمی (رئیس پیشین فدراسیون ورزش بیماری‌های خاص و پیوند اعضا) و شهرام عظیمی (کارمند وزارت ورزش و دکترای تخصصی مدیریت ورزش) دو کاندیدای کرسی ریاست این فدراسیون هستند.

مجمع انتخابات فدراسیون ورزش پیوند اعضا و بیماری‌های خاص روز شنبه ۱۸ خرداد ساعت ۹ صبح در باشگاه فرهنگی ورزشی ریاست جمهوری واقع در خیابان ولیعصر، خیابان فرشته یا فیاض بخش، خیابان چناران، پلاک ۱۲۴ برگزار خواهد شد.

مهین فرهادی‌زاد، دبیر مجمع انتخابات فدراسیون ورزش پیوند اعضا و بیماری‌های خاص را بر عهده دارد.