هدایتی در برنامه نود تلاش زیادی کرد تا مدیرعامل سابق پرسپولیس را تخریب کند.
به گزارش رتبه آنلاین، حسین هدایتی در یک گفت و گوی ضبط شده،حرف های عجیبی را به زبانآورد.در بخشی از این آیتم هدایتی با بیان اینکه”مگر من اسپانسر شما بودم که مدام می خواستید از من پول بگیرید”علی اکبر طاهری،مدیر عامل سابق پرسپولیسیها را سینه دیوار قرار داد.او در ادامه هم گفت:«من ۱۹ میلیارد تومان به پرسپولیسداده ام اما حالا طاهری می گوید که بنده فراموشی دارم اما انگار خودش یادش نیست کهبا من در الهیه در فلان کوچه و فلان خانه قرار می گذاشت.»هدایتی در حالی آدرس یکمنزل مسکونی در منطقه الهیه را داد که دقایقی بعد فردوسی پور روی آنتن زندهگفت:«پس از ادعای آقای هدایتی،یک بنده خدایی تا مقابل سازمان صدا و سیما آمده و میگوید آدرسی که هدایتی داده منزل شخصی ایشان است و ملک هدایتی نیست.»