یک عکاس در انگلیس علاقه زیادی به ثبت تصاویر از آسمان دارد و همیشه سوار بر یک هلی کوپتر از لندن عکس می گیرد.

جیسون هاوکس مجموعه تصاویری دیدنی از این شهر را منتشر کرده است.  این عکاس با بیان اینکه این مجموعه از عکس ها با ۱۰ سال پیش تفاوت چشمگیری دارد افزود: از آنجا که من همیشه لندن را از بالا می بینم به نظرم تغییری دیده نمی شود اما وقتی عکس ها را با ۱۰ سال قبل مقایسه می کنم متوجه می شود که چقدر تغییر کرده است.

او اغلب سوار بر یک هلی کوپتر AS355 است و با یک حلقه ایمنی خود را آویزان می کند.

 

 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!
 • لندن را از این زوایه ببینید!