قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

به گزارش رتبه آنلاین، امروز نیز اعلام شد.

قیمت 1

قیمت 2

قیمت 3

قیمت 4

قیمت 5

قیمت 6

قیمت 7

قیمت 8

قیمت 9

منبع : اقتصاد آنلاین