در نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۷-۹۸ تجدید نظر صورت گرفت و از ۱۳۸۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم ،با پیگیریهای خبرگزاری تسنیم و در خواست وزیر جهاد کشاورزی  از رئیس جمهوری قیمت گندم افزایش یافت و به هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان رسید.

بر این اساس با تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم که چندی پیش ۱۳۸۰ تومان اعلام شده بود نرخ این محصول با ۲۲۰ تومان افزایش قیمت در هرکیلوگرم به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت که به خواسته کشاورزان نزدیک است.

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که با همراهی و مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، حسن روحانی به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال اخیر با تلاش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند، با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان موافقت کرد.