قدم زدن یک خرس که به دنبال غذامی گردد در منطقه Sarikamis ترکیه./عکس: Anadolu Agency